W Europie burza. Mózgów

W obliczu światowego kryzysu francuski prezydent Nicolas Sarkozy wraca do pomysłu, aby kraje strefy euro stworzyły coś w rodzaju rządu ds. gospodarczych