W czasie kryzysu Marks zyskuje popularność

Moda, a może znak czasu? Na popularności zyskuje „Kapitał” Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, sztandarowe dzieło ideologii komunistycznej.