Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zdjęte z porządku obrad Sejmu

Marszałek Bronisław Komorowski zdjął w czwartek z porządku obrad Sejmu punkt przewidujący głosowania nad projektami ustaw dotyczących komercjalizacji i prywatyzacji oraz zasad nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.