USA: Entuzjazm na giełdzie po wypowiedziach szefa Fed

Po wyjątkowo udanym ubiegłym tygodniu, poniedziałkowa sesja na nowojorskiej giełdzie także zakończyła się znacznymi wzrostami kursów akcji. Przyczyniły się do tego oznaki ożywienia na rynkach kredytowych oraz wypowiedź prezesa Fed Bena Bernanke, który opowiedział się za kolejnym rządowym programem ożywienia gospodarki.