UOKiK: Połączenie BPH i Pekao nie narusza interesów konsumentów

Prezes UOKiK zakończył procedurę wyjaśniającą w sprawie skutków łączenia banków BPH SA i Pekao SA. W komunikacie opublikowanym w poniedziałek urząd poinformował, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Klienci mogą dochodzić roszczeń indywidualnie.