UOKiK: normy dla przemysłu paliwowego mogą być zapisane w rozporządzeniu

Normy, które muszą spełniać paliwa wprowadzane na rynek, mogą być zapisane w rozporządzeniu, zamiast w ustawie. W taki sposób Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnosi się do problemu, który pojawił się podczas procesu dwóch szczecińskich przedsiębiorców, oskarżonych o wprowadzanie na rynek paliwa gorszej jakości.