UOKiK nie pomoże wydawcom książek

Wydawcy książek poskarżyli się na Empik do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak ten uznał ich skargę za bezzasadną.