UOKiK: kara dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich

7 tys. zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd nałożyła na Polski Związek Firm Deweloperskich prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.