UOKiK: 6,5 mld zł pomocy publicznej w 2007 r.

Na kwotę 6,5 mld zł opiewa pomoc publiczna udzielona w 2007 r. Rok wcześniej było to 5,8 mld zł. Najczęściej stosowaną formą wsparcia były ulgi podatkowe i dotacje – poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).