UOKiK: 5,7 miliona złotych kary dla PKO BP

Bank PKO BP naruszył prawo, wprowadzając konsumentów w błąd w trakcie kampanii reklamowej lokaty terminowej „Max Lokata” ś uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i nałożyła na spółkę ponad 5,7 mln zł kary.