Unia dopłaci zwalnianym

Twój zakład pracy chwieje się albo już upadł? Musisz szukać pracy w innym mieście? Oferują ci gorsze warunki zatrudnienia? Dostaniesz unijną dotację.