Ukraina dostała kredyt od MFW

Władze Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziły przyznanie Kijowowi 16,4 mld dol. kredytu. Pierwsza transza 4,5 mld będzie przydzielona niezwłocznie