Trichet: Ryzyko wzrostu inflacji jest coraz mniejsze

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Jean-Claude Trichet powiedział, iż intensyfikacja i zataczanie coraz szerszych kręgów przez zawirowania finansowe pogłębią spadek popytu w strefie euro nawet w dłuższym okresie czasu.