TP broni się przed podziałem proponując „chińskie mury” i „równoważność dostępu”

Telekomunikacja Polska (TP SA) zaproponowała Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE) plan dobrowolnych działań mających wprowadzić „równoważność dostępu”, które miałyby stanowić alternatywę dla przymusowej separacji funkcjonalnej operatora dominującego, poinformował dyrektor pionu współpracy regulacyjnej Grupy TP Maciej Rogalski we wtorek.