Telekomunikacyjne zacofanie samorządów

W urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego nadal doskwiera nam brak odpowiedniej infrastruktury i słaba znajomość technik telekomunikacyjnych. Nie będzie jednak lepszej komunikacji na linii obywatel-samorząd bez nowoczesnych technologii i rozwiązań.