Szczyt G20: regulacja, nadzór i obniżanie stóp

W projekcie dokumentu końcowego szczytu G20 wskazuje się na konieczność poddania „regulacji lub stosownemu nadzorowi” wszystkich „rynków finansowych, produktów finansowych i uczestników rynku finansowego”. Tekst deklaracji końcowej szczytu jest praktycznie gotowy a jego ostatnim punktem będzie apel o obniżkę stóp procentowych.