Stopy lecą w dół w Europie

Europa walczy z recesją. Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 0,5 pkt proc., a Bank Anglii – aż o 1,5 pkt proc.