Stopa bezrobocia w USA będzie wyższa niż w Europie Zachodniej

Przez wiele lat stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych była znacznie niższa niż w Europie Zachodniej. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że kiedy zostaną opublikowane dane o bezrobociu za kwiecień, liczba ludzi pozostających bez pracy po raz pierwszy od długiego czasu będzie większa niż na Starym Kontynencie – pisze ”New York Times”.