Sobolewski chce „przejąć Wiedeń”

Zdaniem prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego, warszawska giełda nie zamyka się na współpracę z giełdą wiedeńską w zakresie tworzenia ponadnarodowej platformy obrotu akcjami, jednak pod warunkiem, że GPW będzie mogła realizować swój cel strategiczny budowania głównego rynku w regionie – poinformował PAP Sobolewski.