Skrzypek: Rezerwy NBP są dziedzictwem całego narodu

Obecnie kluczowym i najważniejszym elementem w procesie wejścia Polski do strefy euro jest przystąpienie do ERM2 – powiedział w poniedziałek w Rzeszowie prezes NBP Sławomir Skrzypek.