Senat: nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS ponownie do komisji

Senat po środowej debacie skierował ponownie do komisji nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ponieważ zgłoszono do niej poprawkę.