Sejmowa komisja finansów rozpoczęła prace nad poprawkami do projektu budżetu

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad 259 poprawkami do projektu ustawy budżetowej zgłoszonymi podczas debaty w Sejmie.