Sejm za dwukrotnym zwiększeniem rocznego limitu wpłat na IKE

Sejm – nowelizując w czwartek ustawę o Indywidualnych Kontach Emerytalnych – zgodził się na dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na IKE.