Sejm podwyższył gwarancje dla depozytów do 50 tys. euro

Podwyższenie do 50 tys. euro gwarancji dla depozytów bankowych przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.