Sejm o prezydenckim projekcie przedłużającym pomostówki na 2009 rok

Sejm rozpoczął w środę po południu debatę nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przewidującym przedłużenie o rok wypłaty pomostówek na dotychczasowych zasadach.