Samorządy osiągnęły 12,78 mld zł nadwyżki po trzech kwartałach 2008 r.

– Po trzech kwartałach 2008 roku budżety jednostek samorządu terytorialnego osiągnęły nadwyżkę 12.785,408 mln zł wobec planowanego deficytu na ten rok w wysokości 17.884,272 mln zł – podał resort finansów w komunikacie.