Sadowski: tempo wzrostu gospodarczego będzie zależało od działań rządu

O tym czy w przyszłym roku nastąpi spowolnienie polskiej gospodarki, w dużej mierze zależy od działań rządu – uważa Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.