Rząd przyjął pakiet projektów ustaw gospodarczych

Rząd przyjął w piątek projekty nowych ustaw o finansach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) oraz projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.