Rz: Koniec z ryczałtem dla małych firm

Prawie 650 tys. małych firm płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej może mieć problemy finansowe. Ministerstwo finansów pomyliło się w interpretacji przepisów.