Rośnie wymiana gospodarcza UE z Rosją

Mimo problemów politycznych w stosunkach dwustronnych, Rosja jest coraz ważniejszym partnerem gospodarczym Unii Europejskiej. Od 2000 r. udział Rosji w wymianie handlowej UE z krajami trzecimi wzrósł dwukrotnie.