Ropa drożeje po decyzji Fed i przed OPEC

– Ropa naftowa drożeje w środę na giełdach paliw po decyzji Fed o bardzo agresywnym cięciu stóp procentowych i przed dzisiejszym posiedzeniem OPEC w Algierii – podają maklerzy.