Recepta na trudne czasy

– Rząd mógłby zrobić dla nas wiele dobrego. I powinien. Co? Przede wszystkim wprowadzić euro, zreformować KRUS, ograniczyć biurokrację, szybciej rozpatrywać wnioski o unijne pieniądze, oraz ułatwić dostęp do kredytów bankowych – postulują przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniach KIG i „Gazety”.