Rating nie odpowie na wszystkie pytania

Dorota Sierakowska: Amerykańskie spółki upadające niedawno w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych miały niejednokrotnie najwyższe ratingi, które oznaczały praktycznie zerowe ryzyko upadku. Czy nie uważa Pan, że bankructwa tych spółek mogą podważać zaufanie do ratingów i być argumentem dla przeciwników ich ogłaszania?