Rada Edukacji i Ładu Informacyjnego negatywnie o raporcie nt. 38 spółek

Rada Edukacji i Ładu Informacyjnego negatywnie ocenia przekaz medialny o przygotowanym przez firmę „Kolaja Partners” rankingu „Czym jest Z- Score – wyniki dla spółek notowanych na GPW w Warszawie”. W rankingu tym znalazło się 38 spółek (wymienionych z nazwy), które w ocenie firmy „Kolaja Partners” należą do „grupy wysokiego ryzyka” napisała w oświadczeniu Rady Edukacji i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.