Przychody z prywatyzacji w 2008 r. będą o 300 mln zł wyższe od planu

– Przychody z prywatyzacji w tym roku wyniosą 2,6 mld zł wobec 2,3 mld zł planowanych wcześniej – powiedział dziennikarzom wiceminister skarbu Jan Bury.