Przegląd wiadomości ze spółek, środa 5 listopada, godz. 15.00

Przegląd wiadomości ze spółek