Przegląd wiadomości ze spółek, środa 3 grudnia, godz. 15.00

Przegląd wiadomości ze spółek