Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 6 listopada, godz. 15.00

Przegląd wiadomości ze spółek: