Prywatyzacja w Polsce w 2008 roku

Na początku roku resort skarbu przygotował czteroletni program prywatyzacyjny, który obejmuje 740 spółek Skarbu Państwa. Ze względu na kryzys finansowy MSP musiało odłożyć niektóre debiuty giełdowe na później.