Prezydent Ukrainy: Mamy 20-23-procentowy spadek PKB

– Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko ocenił, że spadek Produktu Krajowego Brutto (PKB) w pierwszym kwartale bieżącego roku mógł wynieść w jego kraju nawet 23 procent.