Prezydent podpisał ustawę o „pomostówkach”

– Prezydent podpisał uchwaloną ponownie – po uprzednim jej zawetowaniu – ustawę o emeryturach pomostowych. Sejm przyjął ustawę ponownie 19 grudnia br. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.