Prezes KGHM: Nie ustąpię związkowcom

KGHM jest bezwładną firmą, która nie może szybko przystosować się do zmieniającego się rynku. Cena miedzi spada, a my zbliżamy się do progu rentowności – mówi Mirosław Krutin, prezes KGHM