Polscy ekonomiści o kryzysie

– Aż do roku 2007 wydawało się, że światowa gospodarka przeżywa wyjątkowy okres prosperity – mówił wczoraj na Konferencji Towarzystwa Ekonomistów Polskich dr Maciej Krzak.