Podejrzane mięso w Polsce

Służby weterynaryjne sprawdzają, czy do Polski trafiła skażona wieprzowina z Irlandii.