PiS krytykuje ustawę o koncesji na roboty budowlane

Zdaniem PiS, uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi, zawiera zapisy korupcjogenne i utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. PO odpiera te zarzuty.