Pietraszkiewicz: na rynek międzybankowy powoli powraca zaufanie

Na rynek międzybankowy stopniowo powraca spokój i zaufanie – uważa prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Sektor bankowy cechuje nadpłynność, a banki chętniej niż kilka tygodni temu podejmują współpracę.