Październik miesiącem rekordów na rynku kontraktów terminowych na GPW

Wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi od początku tego roku przekroczył już 10 mln sztuk (10.775.005 sztuk). Tegoroczny wolumen przekroczył zatem wolumen w całego roku ubiegłego – 9.899.312 sztuk – napisała w komunikacie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.