Pawlak: Zawirowania na rynku finansowym mogą pomóc Polsce w szybkim wejściu do euro

Zawirowania na rynkach finansowym mogą pomóc Polsce w szybkim wejściu do strefy euro, ponieważ mogą skłonić instytucje europejskie do zweryfikowania sztywnych parametrów, które nasz kraj musi spełnić – uważa wicepremier Waldemar Pawlak.