Pawlak: krytyka budżetu nieodpowiedzialna i niewłaściwa

Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka, realnym zagrożeniem i brakiem odpowiedzialności jest mówienie o mniejszych przychodach budżetu, a z drugiej – zgłaszanie propozycji zwiększania wydatków.