Pawlak: decyzja RPP – dobry sygnał dla gospodarki

Decyzja o obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych o 75 pkt bazowych to dobry sygnał dla gospodarki – uważa wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.